MILJØGRUPPE

Dette er et aktivitetstilbud for alle som vil oppleve sjøen og bidra i arbeidet mot marin forsøpling etter den danske modellen Miljøkajakken.

Dette er en ordning der folk kan få leie stabile miljøkajakker gratis mot at de også plukker med seg marint avfall.

OKK har to sit-on-top kajakker for to personer med plass til oppbevaring av innsamlet avfall.

Miljøgruppe har fast møtetid en gang i uka, fra mai til september. Men du kan komme når som helst og låne kajakken.

BOOK A GREEN KAYAK

Du kan låne våre miljøkajakker gratis for to timer mot forpliktelse for å plukke opp marin avfall og dele et bilde på din sosiale nettsamfunn med hashtag #okkmiljø.

Etter at du er ferdig med å rydde på stranda eller plukking av søppel i fjorden, bring all avfall til Oslo kajakklubb, mål vekten og registrer din funn.


Note: A booking is automatically for 2 (two) persons! One person must be at least 18 years of age and all volunteers need to be able to swim!


Dette arbeidet støtes av: