MILJØGRUPPE

Dette er et aktivitetstilbud for alle som vil oppleve sjøen og bidra i arbeidet mot marin forsøpling etter den danske modellen Miljøkajakken.

Dette er en ordning der folk kan få leie stabile miljøkajakker gratis mot at de også plukker med seg marint avfall.

OKK har to sit-on-top kajakker for to personer med plass til oppbevaring av innsamlet avfall.

Miljøgruppe har fast møtetid en gang i uka, fra mai til september. Men du kan komme når som helst og låne kajakken.

BOOK A GREEN KAYAK

You can borrow a GreenKayak free of charge for up to two hours while you commit to collect waste on your trip and share your experiences on your social media using #greenkayak and #okkmiljø.

When you finish your two hours waste collecting trip on the GreenKayak, bring back the trash to Oslo kajakklubb, weight and register your catch.


Note: A booking is automatically for 2 (two) persons! One person must be at least 18 years of age and all volunteers need to be able to swim!


Dette arbeidet støtes av: