Aktivitetstilbud til barn og ungdom i OKK

 ÅPEN MØTEPLASS

GRATIS tilbud for barn og unge i alderen 8-18 år.


KAJAKKSKOLE

For barn og unge i alderen 9-14 år (I.trinn)

REKRUTT

For barn og unge i alderen 9-14 år (II.trinn)


KONKURRANSE

Passer godt for deg som ønsker å trene padling (III.trinn)


SOMMERLEIR

For barn og unge i alderen 9-14 år


KAJAKKPOLO

For barn og unge i alderen 12-18 år (III.trinn)


SURFSKI

For barn og unge i alderen 12-18 år (III.trinn)


MILJØGRUPPE

Aktivitetstilbud for alle som vil oppleve sjøen og bidra i arbeidet mot marin forsøpling.

AKTIVITETSDAG

OKK  inviterer Oslos 4.- og 7.klasser til en annerledes skoledag i Bestumkilen.


Dette arbeidet støttes av:

EIVIND ASTRUPS ALLMENNYTTIGE STIFTELSE