AKTIVITETSDAG

En alternativ læringsarena

foto: Christin Aronsen

OKK tar gjerne imot besøk fra skoleklasser som vil lære mer om friluftsliv og padling.

Å ta i bruk lokalsamfunnet som ressurs i opplæringen innebærer at skolen og lærerne må ”åpne øynene” for de mange læringsmuligheter som ligger i samarbeidet med aktører i eget lokalsamfunn.

OKK  inviterer Oslos 4.- og 7.-klasser til en annerledes skoledag i Bestumkilen.